Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку
опубліковано 17 грудня 2019 року о 12:57

Додаток 1 
Перелік 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевомим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ 
у 2019 році по Новопавлівській  ОТГ Дніпропетровської області№ п/п Найменування інвестиційних проектів (згідно ПКД) Період реалізації
(рік початку і закінчення)
Результативність реалізації проекту (потужність відповідних одиниць) Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: Форма власності Заповнюється для проектів будівництва Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект  Примітка
усього залишок на 01.01.2019 усього в тому числі за рахунок: найменування експертної організації, дата,
№ експертизи
нормативний акт щодо затвердження проекту будівництва (ким і коли затверджено, № акта)
коштів субвенції з державного бюджету  коштів місцевого бюджету інших джерел фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Разом:2 876,420 2 762,700 113,720 0,000
1 «Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт існуючого асфальтобетонного покриття навколо сільского комунального закладу культури "Новопавлівський будинок культури" за адресою вул. Карпінського, 24, с. Новопавлівка Межівського району, Дніпропетровської області» 2019 200

1 357,600 1 357,62 19,973
комунальна Державне підприємство "Державний науково - дослідний та проектно - вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"
№1042-40/VII "Рішення про програму  соціально - економічного та культурного розвитку Новопавлівської ОТГ на 2019 рік" від 18.12.2018 р.    ( зі змінами )
2 «Реконструкція парку по вулиці Карпінського,7а, с. Новопавлівка, Межівського району Дніпропетровської області» 2019 300

1 498,827 1 405,08 93,747
комунальна ТОВ "ДН-КОНСАЛТИНГ"
№1042-40/VII "Рішення про програму  соціально - економічного та культурного розвитку Новопавлівської ОТГ на 2019 рік" від 18.12.2018 р.    ( зі змінами )
3

Голова ОТГ                               Сотник Л.І.Відповідальна особа: Гаврилов М.В. 0676573657


 Додаток 2ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.04.2016 № 82 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 13 червня 2018 року № 138)

ФОРМА 
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1

Зміст проектної заявки

с.1-2

2

Загальна характеристика проектної заявки

с.2-3

3

Проект

с.4

3.1

Анотація проекту

с.4

3.2

Детальний опис проекту:

с.4


опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.4


мета та завдання проекту

с.4


основні заходи проекту

с.5


план-графік реалізації заходів проекту

с.5-6


очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.6

4

Бюджет проекту

с.7

4.1

Загальний бюджет проекту

с.7

4.2

Розклад бюджету за статтями видатків

с.8

4.3

Розрахунок вартості проекту

с.8

5

Додатки (за потреби)

с.9

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

   

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект)

«Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт існуючого асфальтобетонного покриття навколо сільского комунального закладу культури "Новопавлівський будинок культури" за адресою вул. Карпінського, 24, с. Новопавлівка  Межівського району, Дніпропетровської області»           

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Новопавлівської об’єднаної територіальної громади

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

№1042-40/VII «Рішення про програму  соціально - економічного та культурного розвитку Новопавлівської ОТГ на 2019 рік»  від 18.12.2018 р.

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади

Мета та завдання проекту

Мета – забезпечити належні умови, які відповідають державним санітарним правилам і нормам утримання комунальних закладів культури. Завдання - підвищення культурного рівня  населення.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1500 чол.

Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік))

06.2019 по 10.2019

Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього
1357,62

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього
19,973

Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект

с. Новопавлівка

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail)

Сотник Лідія Іванівна

0660012123

Novopavlivka_sr@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail)

Гаврилов Микола Васильович

0676573657

Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail)

Василенко О.В.

0669705824

Кутня В.П.

0952569210

_______________________
(посада керівника заявника)

________________
(дата, підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)
3. ПРОЕКТ

                                                1. Анотація проекту

    Назва проекту: «Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт існуючого асфальтобетонного покриття навколо сільского комунального закладу культури "Новопавлівський будинок культури" за адресою вул. Карпінського, 24, с. Новопавлівка Межівського району, Дніпропетровської області»            Новопавлівська сільська рада об’єднаної територіальної громади Межівського району Дніпропетовської області, створена відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" від 05.02.2015р. № 157-VIII. Закон містить принципи добровільного об’єднання територіальних громад, а також надання їм державної фінансової підтримки. У відповідності до ст.10 цього Закону, держава здійснює фінансову підтримку добровільних об'єднаних територіальних громад згідно з планом соціально - економічного розвитку такої територіальної громади. Керуючись вищеназваним Законом , а також Постановою КМУ від 16.03.2016року №200 ’’Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад ’’ Новопавлівська територіальна громада подає на розгляд проект , якй необхідний для зміцнення та підвищення культурного рівня жителів об’єднаної територіальної громади, адже культурний розвиток – запорука прогресивного суспільства.    Проект, якй подається, відповідає пункту 4.4 «Плану соціально-економічного розвитку Новопавлівської об’єднаної територіальної громади» та пункту 4 «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.03. 2016 року № 200».   


                                                2. Детальний опис проекту.

    Умови, де проводяться культурні заходи   мають бути комфортними і безпечними для життя та здоров’я громадян. Окрім того вони мають відповідати  державним санітарним нормам та правилам утримання закладів масового скупчення людей. Основна проблема  Новопавлівського будинку культури – незадовільний стан асфальтобетонного покриття навколо закладу, це призводить до руйнування фундаменту будівлі та просідання стін. До того ж неможливо комфортно пересуватись по території закладу культури, існуюче покриття створює незручності. Слід зауважити, що відновлення елементів благоустрою позитивно вплине на мешканців громади, вони зможуть брати активну участь в культурному житті, проводити масові заходи як в будинку культури, так і на прилеглій території. Гарні умови для праці та відпочинку – це запорука теплих стосунків між громадянами та представниками влади. Отже, для відновлення повноцінної роботи закладу необхідно провести капітальний ремонт існуючого асфальтобетонного покриття та відновити елементи благоустрою.

    Сучасні підходи  управлінської та господарської діяльності, а також передові технології у розбудові відповідної інфраструктурної складової  дають можливість створити  гарні умови для населення ОТГ  та сприяти культурному розвитку людей.

     Мета – забезпечити належні умови, які відповідають державним санітарним нормам і правилам утримання комунальних закладів культури, створити безпечні умови для культурного відпочинку. Завдання: створення сприятливих умов для культурного відпочинку населення.


Основні заходи проекту :

 1.  Виготовлення проектної документації;

 2.  Демонтаж існуючого асфальтобетонного покритття;

 3.  Планування поверхонь та розмітка території;

 4.  Закладення основи та укладка бруківки;

 5.  Відновлення елементів благоустрою.
   

Назва

Період виконання

Передбачено субвенцією державного бюджету     (тис.грн.)

Передбачено місцевим бюджетом

(тис. грн.)

Передбачено з партнерських коштів

    (тис.грн.)

Виготовлення проектної документації 

2019 р. червень

_

19,973

_

Демонтаж існуючого асфальтобетонного покритття

2019 р. липень

436,36

_

_

Планування поверхонь та розмітка території

2019 р. серпень

189,3

_

_

Закладення основи та укладка бруківки

2019 р. вересень

686,64

_

_

Відновлення елементів благоустрою

2019 р . жовтень

45,3

_

_

 


Фінансова сталість

    Проект має довгостроковий результат, який проявляється у відновленні асфальтобетонного покриття та елементів благоустрою на території будинку культури, створенні сприятливих умов для культурного життя Новопавлівської громади. Внаслідок цього збільшиться число активістів та зросте рівень культурного розвитку населення громади, у молоді з’явиться інтерес до створення різного роду творчих колективів.


Інституційна сталість


       В результаті реалізації проекту  власність  набутих матеріальних цінностей не змінюватиметься – об’єкт буде в комунальній власності територіальної громади .Політична сталість


       Впроваджений проект формує новий імідж місцевої влади, дає відчути турботу про добробут громадян, сприятиме сталому розвитку територіальної громади, а також підвищенню лояльності жителів громади до місцевої влади , яка підтримує напрямок децентралізації, та до влади країни в цілому .

       Турбота про жителів громади, а тим паче про дітей, буде яскравим доказом того, що дії органів самоврядування та держави будуть завжди спрямовані на підтримку місцевих мешканців, розвиток культурного потенціалу громади, впровадження новітніх технологій та досягнень.      

 

Інновація

       Сучасні підходи  управлінської та господарської діяльності, а також передові технології у розбудові відповідної інфраструктурної складової  дають можливість створити  гарні умови для розвитку культурного потенціалу громади. 


4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

№ з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість (тис. грн)

Джерела фінансування ( тис. грн )

субвенція

(тис. грн)

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

(тис. грн)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

(тис. грн)

1

Виготовлення проектної документації 

19,97


19,973


2

Демонтаж існуючого асфальтобетонного покритття

436,36

436,363

Планування поверхонь та розмітка території

189,3

189,334

Закладення основи та укладка бруківки

686,64

686,645

Відновлення елементів благоустрою

45,3

45,3 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п

Статті видатків

Загальна сума, тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1

Видатки споживання

2

Видатки розвитку

1377,593

1357,62

19,973УСЬОГО

1377,593

1357,62

19,973


4.3. Розрахунок вартості проекту

Для проектів, які передбачають будівництво, подаються такі документи (за наявності):

копія зведеного кошторисного розрахунку;

копія звіту за результатами експертизи проектів будівництва;

копія розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності та класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва.

Якщо на час подання проектної заявки проектну документацію не затверджено, об’єднані територіальні громади протягом п’яти робочих днів після її затвердження листом повідомляють про це Мінрегіон та розміщують відповідні документи на офіційному веб-сайті громади.

Для проектів, які передбачають придбання обладнання, розроблення програмного забезпечення та інші заходи, надаються документи щодо підтвердження вартості цих проектів.

5. Додатки

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 124 від 19.05.2017; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 138 від 13.06.2018}
Додаток 2ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.04.2016 № 82 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 13 червня 2018 року № 138)

ФОРМА 
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1

Зміст проектної заявки

с.1-2

2

Загальна характеристика проектної заявки

с.2-3

3

Проект

с.4

3.1

Анотація проекту

с.4

3.2

Детальний опис проекту:

с.4-5


опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.5


мета та завдання проекту

с.5


основні заходи проекту

с.5


план-графік реалізації заходів проекту

с.5


очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.6

4

Бюджет проекту

с.6

4.1

Загальний бюджет проекту

с.6

4.2

Розклад бюджету за статтями видатків

с.7

4.3

Розрахунок вартості проекту

с.8

5

Додатки (за потреби)

с.9

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

   

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект)

            «Реконструкція парку по вулиці Карпінського, 7а,с. Новопавлівка, Межівського району Дніпропетровської області»

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Новопавлівської об’єднаної територіальної громади

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

№1042-40/VII «Рішення про програму  соціально - економічного та культурного розвитку Новопавлівської ОТГ на 2019 рік»  від 18.12.2018 р.

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади.

Мета та завдання проекту

Мета -популяризація «зеленого туризму»,  становлення громади як туристично-спортивного центру Межівського району шляхом реконструкції парку - спеціально відведеного місця, де б жителі та гості села могли відпочивати та займатися спортом. Завдання - підвищення культурного рівня  населення, створення сприятливих умов для відпочинку.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

4500 чол.

Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік))

06.2019 по 10.2019

Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього
1405,08

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього
93,747

Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект

с. Новопавлівка

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail)

Сотник Лідія Іванівна

0660012123

Novopavlivka_sr@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail)

Гаврилов Микола Васильович

0676573657

Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail)

Василенко О.В.

0669705824

Кутня В.П.

0952569210

_______________________
(посада керівника заявника)

________________
(дата, підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)
3. ПРОЕКТ

                                                1. Анотація проекту

    Назва проекту: «Реконструкція парку по вулиці Карпінського,7а, с. Новопавлівка, Межівського району Дніпропетровської області». Доцільно зауважити, що проект має дві черги будівництва, перша черга буде виконуватись в 2019 році, друга – запланована на 2020 рік. Новопавлівська сільська рада об’єднаної територіальної громади Межівського району Дніпропетовської області, створена відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" від 05.02.2015р. № 157-VIII. Закон містить принципи добровільного об’єднання територіальних громад, а також надання їм державної фінансової підтримки. У відповідності до ст.10 цього Закону, держава здійснює фінансову підтримку добровільних об'єднаних територіальних громад згідно з планом соціально - економічного розвитку такої територіальної громади. Керуючись вищеназваним Законом , а також Постановою КМУ від 16.03.2016року №200 ’’Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад ’’ Новопавлівська територіальна громада подає на розгляд проект , якй необхідний для зміцнення та підвищення культурного рівня жителів об’єднаної територіальної громади, адже культурний розвиток – запорука прогресивного суспільства.    Проект, якй подається, відповідає пункту 4.4 «Плану соціально-економічного розвитку Новопавлівської об’єднаної територіальної громади» та пункту 4 «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.03. 2016 року № 200».   


                                                2. Детальний опис проекту.

    Місця відпочинку населення   мають бути комфортними і безпечними для життя та здоров’я громадян. Окрім того вони мають відповідати  державним санітарним нормам та правилам утримання місць масового скупчення людей. Популяризація «зеленого туризму», становлення громади як туристично-спортивного центру вимагає наявність сучасних паркових зон, де б місцеві мешканці та гості змогли приємно проводити вільний час.

     Насьогодні основною проблемою в громаді є відсутність сучасного парку в с. Новопавлівка, зараз він представляє собою неокультурену територію, відсутнє освітлення, пішоходні доріжки, лавочки та сміттєві баки. До того ж необхідно провести озеленення території.

     Сучасні підходи  управлінської та господарської діяльності, а також передові технології у розбудові відповідної інфраструктурної складової  дають можливість створити  гарні умови для населення ОТГ  та сприяти поліпшенню умов проживання для людей.

     Мета: популяризація здорового способу життя ,становлення громади як туристично- спортивного центру Межівського району. Завдання: створення сприятливих умов для культурного відпочинку населення.


Основні заходи проекту ( перша черга будівництва) :

 1. Розробка проектної документації;

2.  Підготовка території парку до реконструкції;

3.  Закладення основи та укладка бруківки, формування пішохідних доріжок;

4.  Озеленення території;

5.  Закладення фундаменту для малих архітектурних форм(каруселі,тренажери);

6.  Роботи по встановленню лавок та сміттєвих баків;

7.  Закладення ліній освітлення на території парку.


   

Назва

Період виконання

Передбачено субвенцією державного бюджету     (тис.грн.)

Передбачено місцевим бюджетом

(тис. грн.)

Передбачено з партнерських коштів

    (тис.грн.)

Розробка проектної документації

2019 р. червень

148,906

2,811

_

Підготовка території парку до реконструкції

2019 р. липень

_

90,936

_

Закладення основи та укладка бруківки, формування пішохідних доріжок

2019 р. серпень

663,174

_

_

Озеленення території

2019 р. вересень

221,1

_

_

Закладення фундаменту для малих архітектурних форм(каруселі,тренажери)

2019 р . вересень

35,72

_

_

Роботи по встановленню лавок та сміттєвих баків

2019 р. жовтень

51,2

_

_

Закладення ліній освітлення на території парку

2019 р. жовтень

284,98

_

_

 


Фінансова сталість

    Проект має довгостроковий результат, який проявляється у відновленому парку для населення, окультуренні територій в центрі села Новопавлівка. Внаслідок цього збільшиться число активних, спортивних жителів, популяризується здоровий спосіб життя. Соціально- економічним ефектом від втілення проекту  стане збільшення кількості місць для відпочинку людей різних вікових категорій, що приверне увагу туристів. В свою чергу розвиток  туризму призведе до зростання економічних показників громади.

Інституційна сталість


       В результаті реалізації проекту  власність  набутих матеріальних цінностей не змінюватиметься – об’єкт буде в комунальній власності територіальної громади .


Політична сталість


       Впроваджений проект формує новий імідж місцевої влади, дає відчути турботу про добробут громадян, сприятиме сталому розвитку територіальної громади, а також підвищенню лояльності жителів громади до місцевої влади , яка підтримує напрямок децентралізації, та до влади країни в цілому .

       Турбота про жителів громади, а тим паче про дітей, буде яскравим доказом того, що дії органів самоврядування та держави будуть завжди спрямовані на підтримку місцевих мешканців, розвиток культурного потенціалу громади, впровадження новітніх технологій та досягнень.      

 

Інновація

       Сучасні підходи  управлінської та господарської діяльності, а також передові технології у розбудові відповідної інфраструктурної складової  дають можливість створити  гарні умови для розвитку культурного потенціалу громади. 


4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

№ з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість (тис. грн)

Джерела фінансування ( тис. грн )

субвенція

(тис. грн)

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

(тис. грн)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

(тис. грн)

1

Розробка проектної документації

151,717

148,906

2,811


2

Підготовка території парку до реконструкції

90,936


90,936


3

Закладення основи та укладка бруківки, формування пішохідних доріжок

663,174

663,17434

Озеленення території

221,1

221,15

Закладення фундаменту для малих архітектурних форм(каруселі,тренажери)

35,72

35,726

Роботи по встановленню лавок та сміттєвих баків

51,2

51,27

Закладення ліній освітлення на території парку

284,98

284,98 

 

 

 

 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п

Статті видатків

Загальна сума, тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1

Видатки споживання

2

Видатки розвитку

1498,827

1405,08

93,747УСЬОГО

1498,827

1405,08

93,747


4.3. Розрахунок вартості проекту

Для проектів, які передбачають будівництво, подаються такі документи (за наявності):

копія зведеного кошторисного розрахунку;

копія звіту за результатами експертизи проектів будівництва;

копія розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності та класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва.

Якщо на час подання проектної заявки проектну документацію не затверджено, об’єднані територіальні громади протягом п’яти робочих днів після її затвердження листом повідомляють про це Мінрегіон та розміщують відповідні документи на офіційному веб-сайті громади.

Для проектів, які передбачають придбання обладнання, розроблення програмного забезпечення та інші заходи, надаються документи щодо підтвердження вартості цих проектів.

5. Додатки

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 124 від 19.05.2017; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 138 від 13.06.2018}


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux