Звіт сільського голови за 2019 рік
опубліковано 23 квітня 2020 року о 13:20

 Звіт

в.о.сільського  голови та очолюваним ним виконавчим комітетом Новопавлівської сільської ради   повноважень у 2019 році 

 

            Виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами на забезпечення реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Новопавлівська сільська рада та її виконавчий комітет спрямовують та здійснюють свою роботу на виконання вимог, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегії розвитку Новопавлівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки від 07.11.2017  і забезпечення на підвідомчій території соціальних, освітніх, культурних, медичних потреб населення громади.

За 2019 рік  проведено 14  засідань виконавчого комітету, на яких розглянуто 134 питання, та прийняті відповідні рішення. За напрямками питання: щодо формування та виконання сільського бюджету, щодо реалізації місцевих програм, про стан підготовки та святкування на території громади загальнодержавних свят, про організацію діяльності підвідомчих установ з окремих питань, щодо стану профілактичної роботи і попередження дитячої бездоглядності, роботи органу опіки та піклування і інші.

повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

Новопавлівська сільська рада у складі територіальної громади налічує 11  населених пунктів. У Новопавлівській територіальній громаді присутній Богданівський старостинський округ. Згідно статистичного обліку населення станом на 01.01.2020 на території сільської ради проживає 3523 особи з наявністю 1482 домогосподарств, зокрема, в селах адміністративного  центру  громади - населення складає 2611 чол. домогосподарств – 1092, по Богданівському старостинському окрузі населення 912 чоловік з 390 домогосподарствами.  У загальній кількості населення пенсіонери складають – 1118 осіб.

Демографічна ситуація представлена таким чином, що за період 2019 року вибуло  з території 50 чол., прибуло 46 чол., народилось - 15 чол., померло 71 чол.


Щорічно на сесіях сільської ради розглядаються, обговорюються та затверджуються програми соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради, які розробляються виконавчим комітетом сільської ради. Заслуховуються звіти про їх виконання. За спрямуваннями діють програми:  по благоустрою і поліпшенню санітарного  стану  на 2018-2021 роки, соціального захисту населення на 2019 рік,  розвитку освіти,  програма екології і навколишнього середовища, програма щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій природнього і техногенного характеру, на захист молоді громади, цільова програма розвитку культури та спорту, програма розвитку земельних відносин.  Загалом у 2019 році на території Новопавлівської сільської ради  діяло 9 програм, які фінансувалися з місцевого бюджету. На 2020 рік сільською радою затверджено 13 програм розвитку територіальної громади.

У відповідності до пункту б) ст.27 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконкомом сільської ради забезпечується здійснення державної регуляторної політики. У 2019 році   на  території Новопавлівської  сільської ради діяло  9 регуляторних актів, оприлюднення яких здійснюється через офіційний  сайт Новопавлівської сільської ради. У грудні 2019 року прийнятий план розробки та прийняття регуляторних актів на 2020 рік.

З метою забезпечення надання адміністративних послуг населенню,  рішенням сесії сільської ради від 29.12.2011 (з подальшими змінами) затверджено перелік адміністративних послуг.  Згідно даного переліку Новопавлівською сільською радою надається 20 видів  адміністративних послуг. Дані послуги безкоштовні, за вчинення нотаріальних дій  сплачується державне мито на підставі нормативно - правового акту, що визначає розмір плати або безоплатність послуги (Закон України про нотаріат», Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).  За 2019 рік секретарем ради вчинено 252   нотаріальні  дії,  з них довіреностей  та посвідчень підписів на заявах - 215, заповітів -37.

Видано довідок про склад сім’ї, про землю, актів обстеження та інших довідок за запитами – 3922, з них у Богданівському  старостинському окрузі – 947.

Секретарем сільської ради здійснюється статистичний  облік  громадян,  які постійно або тимчасово проживають на території сільської ради.

Ведеться база даних щодо утримання населенням   великої рогатої  худоби, в тому числі корів,  свиней та птиці. У  2019 року виконавчим комітетом продовжувалася робота, щодо реалізації права жителів громади  на отримання дотації у галузі підтримки тваринництва. Так протягом року  звернулося 62  громадянина, з них 12 чоловік жителів Богданівського старостинського округу) щодо отримання дотації  за утримання в господарствах   323 голів  великої рогатої худоби на загальну суму 414 тис. 100  гривень.  

повноваження в галузі бюджету, фінансів та цін.

 

За 2019 рік доходи  місцевого бюджету  склали 36 307,149 тис. грн.  
 
 Власні доходи загального фонду бюджету складають 18 706,397 тис. грн. Субвенцій з Державного  бюджету  отримано  в сумі 14 477,415 тис. грн., дотацій з державного та обласного бюджету отримано у сумі 3123,337 тис.грн. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання доручень виборців -  не надходила.
               Власні доходи загального фонду місцевого бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету  виконано в сумі 18 706,397  тис. грн.
 
           Планові показники податку на доходи фізичних осіб виконано на 128,5 %, при плані 7 108,300 тис. грн. надійшло 9 133,999     тис. грн.  
 
               Надходження плати за землю  склали 3 766,188 тис. грн., що становить 104,18 % до плану на звітний період., 
 
               Загальний обсяг надходжень єдиного податку за 2019 рік  склав 5 726,346 тис. грн., в тому числі:
- єдиного податку з фізичних осіб – 487,482  тис. грн., 
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких  частка сільськогосподарського  товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 5 238,864 тис. грн.,
 
               Фінансування в цілому по деяких галузях  у звітному періоді  проведено в наступних розмірах:
-   державне управління – 5 984,915 тис.грн., 
-   освіта  - 19 705,770 тис.грн., 
-   соціальний захист  та соціальне забезпечення – 1 707,259 тис.грн., 
-   культура та мистецтво – 1 781,717 тис.грн.,
-   житлово – комунальне господарство – 3 029,236 тис.грн., 
- виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 2             855,667 тис.грн., 
 
-   інші  (міжбюджетні трансферти)–   3 831,685   тис.грн.,( в тому числі мед.субвенція - 2799,800  тис.грн., субвенція на позашкільні заклади –   152,740  тис.грн., субвенція на енергоносії мед.закладам – 746,265  тис.грн., субвенція районному бюджету на заходи по районних програмах – 87,620 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету - 45,260  тис.грн) 
               Протягом звітного періоду 2019  року по місцевому бюджету проведено своєчасну виплату соціально-захищених статей бюджету (заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та ін.). 

 

 

 

   

повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

Населення громади обслуговують  23 торгівельних об’єктів, з них 2 заклади ресторанного господарства, 1 аптека, 7 продовольчих магазини, 10 промислових та 3 змішаного типу. Всі заклади забезпечують населення  товарами першої необхідності.  5 магазинів мають ліцензії на роздрібну  торгівлю горілчаними та тютюновими виробами.  Щопонеділка здійснюється одноразова виїзна торгівля в центрі с. Новопавлівка, яке користується великою популярністю у жителів громади. З листопада 2019 року рішенням виконкому було прийнято рішення про перенесення місця для здійснення одноразової торгівлі в інше місце, так як  його попереднє  територіальне розміщення викликало   багато незручностей, адже  торгівля проходила на проїжджій частині центральної вулиці села. Торгівля товарами на дорозі, велике скупчення людей – перешкоджало  вільному проїзду шкільного, рейсового автобусів та іншого автотранспорту, що не рідко спричиняло аварійні ситуації та підвищений ризик травматизму людей.

На території Новопавлівської сільської громади діє один субєкт побутового обслуговування населення у вигляді роздрібної реалізації ритуальних товарів і атрибутики «Ритуальні послуги»., та 2 магазини промислового спрямування мають супутні товари ритуального асортименту. Послуги з категорії побутових надаються на суміжних до громади територіях, так як така інфраструктура склалася історично переважно в районних центрах та містах.

На території сільської ради функціонує одне поштове відділення «Укрпошти» та відділення «Нової пошти». Діють Пересувне відділення поштового зв»язку та точка присутності с.Богданівка. Працюють інтернет-провайдери Укртелеком та Alliancenet.

Виконавчий комітет систематично проводить моніторинг стану надання послуг населенню  та  цінової політики в торгових закладах та вживає заходів з метою їх покращення.

На засіданнях виконкому погоджуються графіки роботи торгівельних закладів. 

Облік житлового фонду здійснюється систематично за формою 1 – село.

Житло комунальної власності на території сільської ради та соціальне житло відсутні. Будівництво житла комунальної власності не ведеться за відсутності коштів. Ведеться  робота по впорядкуванню залишених будівель. На території громади діють 6 дитячих майданчиків.

Всі бюджетні установи, заклади освіти та культури на належному рівні підготовлені до опалювального сезону  2019-2020 років, забезпечені твердим і альтернативним паливом

У 2019 році мережа вуличного електроосвітлення введена в експлуатацію у с. Тарасівка, с. Чаус, с.Солоне. А від так станом на 01.01.2020 загальна протяжність мережі електроосвітлення населених пунктів 33,84 км., загальна кількість встановлених світлоточок становить  546. Витрати на утримання об»єктів зовнішнього освітлення  у 2019 ріці становили   122,8 тис.грн.

На квартирному обліку в сільській раді обліковується 12 учасників АТО та інші особи -9, та 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Перша черга – 17 осіб, позачергова – 12, загальна черга – 9 осіб.

На забезпечення заходів  Постанови   КМУ Про затвердження Порядку та умов надання у  2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 15.11.2017 року №887 зі змінами від 26.06.2019 року №616, рішенням виконкому затверджено одну особу , дитину  сироту, яка з 07.11.2017 року перебуває на квартирному обліку у списку громадян, які користуються правом першочергового одержання житлового приміщення, для отримання ним  грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб за рахунок субвенції у сумі 356 128 гривень на одну особу.


       Автобусне сполучення територіальної громади забезпечується приватними перевізниками. Так жителі громади у 2019 році  мали  автобусне сполучення з районним центром ,  м. Покровськ Донецької області , з смт. Покровське Дніпропетровської області . 

       Мережа автомобільних доріг території ОТГ є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки громади та його соціальний розвиток. Через адміністративний центр Новопавлівської ОТГ проходить автодорога державного значення Т- 0428. Стан доріг по громаді оцінюється  як не задовільний, так як постійно через територію села Новопавлівка пролягав маршрут на схід країни великогабаритної техніки, в зв’язку з чим приходить до руйнації інфраструктура населеного пункту.

        Протягом 2019 року були виконані роботи , щодо ямкового ремонту вулиць місцевого значення обсягом 1,374 м2, загальна сума затрачених коштів місцевого бюджету складає 610,3 тис.гривень

       На території Новопавлівської ОТГ існує 18 кладовищ , одне з них  закрите, загальною площею близько 15,8 га. У 2019 силами місцевих товаровиробників, жителів громади з лютого місяця  були організовані роботи по впорядкуванню територій кладовищ, вирубуванню порослі на них, на протязі теплої пори року постійно здійснювалося косіння трави на кладовищах. Протягом березня – квітня виконавчим комітетом організовано постійні  суботники на вищевказаних кладовищах. За що я дуже вдячна жителям громади , які активно долучилися до впорядкування територій кладовищ, як фізично та і фінансово. Адже вищевказані території дуже вже перебували в захаращеному стані, а зусиллями громади там тепер порядок.

        Також були  організовані роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, На території громади упорядковано сім стихійних сміттєзвалищ.  занедбаних безгосподарських будівель, вирубуванню молодої порослі дерев по селу та узбіччях  доріг. Вищевказана  деревна поросль перероблялася  на щепу. Даною щепою, як альтернативним паливом  були забезпечені навчальні заклади в опалювальних  сезонах  2018-2019 року та 2019-2020 року, що дало змогу заощадити бюджетні кошти  на закупівлі твердого палива.

         У 2019 році  реалізовано проект  «Реконструкція парку по вулиці Карпінського, 7а,  с.Новопавлівка,  Межівського району Дніпропетровської області» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 1 319 159  гривень, кошти місцевого бюджету 151 717 гривень (виготовлення проекту та проведення експертизи)

та проект «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт існуючого асфальтобетонного покриття навколо сільського комунального закладу культури «Новопавлівський будинок культури» за адресою вул. Карпінського,24, с.Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області» на суму  1 318 972 гривень, кошти місцевого бюджету 19 973 гривень ( виготовлення проекту та проведення експертизи)

       За кошти місцевого  бюджету  в сумі 1 689 566 гривень здійснено «Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Карпінського, 19 село Новопавлівка  Межівського району  Дніпропетровської області»


      Новопавлівська громада на своєму утриманні має 17 громадських колодязів (10  на території центральної садиби, 7 на території Богданівського старостинського округу). Колодязі оснащені новими зрубами з захисними дверцятами, лавками для посудини для води та відрами. Кожен рік  виконавчий комітет направляє проби  води  для проведення бактеріологічного та санітарно-хімічного дослідження з даних колодязів.

       901 домогосподарство на території Новопавлівської сільської ради  користуються  скрапленим балонним газом ( 698 на території центральної садиби, 203 на території Богданівського старостинського округу). У 2019 році 443 споживачі були забезпечені балонним газом.
 

 

 

 повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

В пріоритеті Виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради є  збереження кількісних і якісних параметрів мережі закладів освіти, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання, організація  та проведення оздоровлення дітей.


В оперативному управлінні відділу  освіти знаходиться 7 установ з них: 6 освітніх установ,  1 – відпочинково-оздоровча установа.

До освітніх  установ відносяться заклади загальної середньої освіти та заклади  дошкільної освіти.

На початку 2019 року у громаді було створено опорний заклад освіти та філії опорного закладу .

опорна школа на базі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів КЗ « Новопавлівський опорний заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ  ступенів Новопавлівської сільської ради»  ( учнів – 152, 21- педагогічних працівників, 18- молодший обслуговуючий персонал)

філії опорного закладу:

Богданівська філія І-ІІ  ступеня -заклад дошкільної освіти комунального закладу "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради". (У травні 2019 року рішенням сесії було підвищено ступінь Богданівської філії). ( учнів –24, дошкільне відділення -15,  7- педагогічних працівників, 12- молодший обслуговуючий персонал)

Антонівська філія І ступеня комунального закладу  «Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради».  ( Рішенням сесії було продовжено призупинення освітнього  процесу  в Антонівській початковій школі за відсутності належного учнівського контингенту  зі збереженням статусу філії опорного закладу на 2019/2020 навчальний рік);

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів:Сільський комунальний заклад освіти "Новопавлівська середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2" ( учнів – 63, 14- педагогічних працівників, 10- молодший обслуговуючий персонал)

  заклади дошкільної освіти: 

4.     Новопавлівський сільський комунальний заклад дошкільної освіти "Малятко" (вихованців  –25,  3- педагогічних працівників, 7- молодший обслуговуючий персонал)

Новопавлівський сільський комунальний заклад дошкільної освіти "Віночок" (вихованців  –25,  3- педагогічних працівників, 7- молодший обслуговуючий персонал)

На території Новопавлівської ОТГ, в оперативному управлінні відділу освіти знаходиться відпочинково-оздоровча заклад: КЗ  «Сільський  позаміський заклад оздоровлення  та відпочинку « Лілія» Новопавлівської  сільської  ради».

 

Організація роботи і фінансування вказаних установ забезпечується методичною службою  та централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради в рамках  комплексної програми розвитку освіти на території Новопавлівської  об’єднаної територіальної  громади  на 2017- 2021 роки

            На початку 2019 року  відділом освіти при підтримці виконавчого  комітету Новопавлівської сільської ради  були приведені до належного стану установчі документи  по всім установам, присвоєно кадастрові номера закладам освіти, розроблена технічна  документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок. Також у 2019 році розроблена проектна документація з питання   капітального ремонту опорного  закладу  та Богданівської філії. 

            Другий рік поспіль в рамках програми розвитку освіти громада вітає  обдарованих дітей житетелів громади,  згідно Положення про преміювання учнівської молоді Новопавлівської ОТГ  із місцевого бюджету виділено 10 000 грн на премії обдарованої молоді та 5000 грн педагогам, які приймали участь у підготовці дітей для  участі в предметних олімпіадах, спортивних змаганнях ( Білик Ю.В., Бондик В.М., Терех Л.В.).Загальна сума 15 000,00 грн.


       Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.  У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році. Приємно відмітити, що КЗ « Новопавлівський опорний заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ  ступенів Новопавлівської сільської ради» в даному рейтингу посів 104 місце із 569 освітніх закладів Дніпропетровської області.


З квітня 2019 року розпочалась робота з придбання для опорного закладу предметних кабінетів: мультимедійне обладнання, дидактика ( хімія, біологія, фізика, математика) та закупівля меблів для кожного кабінету, меблів, телевізорів для холів   опорного закладу. Було оголошено та проведено чотири тендери з цього питання. Витрачені кошти складають з державного  бюджету 1987838,00 грн та місцевим бюджетом 115300,00 грн. Загальна сума складає 2103138,00 грн.

З 1 вересня 2018 року  першокласники на всій території  України  розпочали навчання в умовах Нової української школи, тому успішний  старт та реалізацію Концепції Нової української школи ( другий рік навчання) в громаді розпочався ще в лютому 2019 року із закупівлі з коштів місцевого бюджету комплектів парт та стільців для майбутніх першокласників на суму 40 000,00 грн. Пізніше, за кошти державної субвенції 155 053,00 грн. та місцевого бюджету 104 857,00 грн.  придбано все необхідне для  успішного  використання різних освітніх технологій вчителя , учня  та для розвитку творчої особистості дитини( одномісні парти, стільці, дошки, фліп-чарти, настільні ігри, інвентар для рухливих ігор, музикальні інструменти, ляльковий театр з ширмою,  предметний дидактичний матеріал, меблі  для зберігання дидактичного  приладдя,  килими для сидіння та гри, пуфи, книжки для дитячої класної бібліотечки, ноутбуки для вчителів, принтера,  ламінатори, мікроскопи, інтерактивні панелі тощо). Загальна сума складає  299 910,00 грн.

            Виконавчий комітет сільської ради здійснює облік дітей шкільного віку та дітей  на визначених територіях обслуговування Новопавлівської сільської ради згідно з Порядком ведення обліку дітей шкільного віку та учнів. Так у дошкільних закладах  освіти ( 3 групи)  виховується 65 дітей, у закладах загальної середньої освіти – 239 чоловік. Загальна кількість дітей закладів освіти Новопавлівської ОТГ становить 304 дитини, ще  41 дитина, які мешкають на території нашої громади  навчається за її межами, а саме  в Межівській ОТГ.

Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів  та вчителів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. Так  у  квітні 2019 року  автопарк шкільних автобусів, які знаходяться в оперативному управлінні відділу освіти було поповнено  одиним  автобусом марки

« ЕТАЛОН», але два інших  транспортних засобів  знаходяться в незадовільному стані і постійно потребують поточних ремонтів на які тільки в 2019 році було затрачено більше ніж  250 000,00 грн із місцевого бюджету.  На початок нового навчального 2019-2020 року було розроблено два маршрути  шкільного  автобуса, затверджено графіки руху автобусів. Так всього підвозяться до місць навчання 124 дитини ( 41 дитина- Межівська ОТГ), до місця  роботи- 17 вчителів.

           Для організованого початку освітнього  процесу  у 2019 році були проведені та реалізовані заплановані заходи, як з охорони праці, пожежної безпеки, підготовки до опалювального сезону так і поточні ремонти. У 2019 році на це було витрачено: __1 567 168 грн________

             В закладах освіти громади діти забезпечені 100%  гарячим харчуванням. Діти пільгових категорій, 1-4 класів харчуються за рахунок місцевого бюджету. Вартість харчування в школах складає  до 30 грн в день на одну дитину. В дошкільних закладах батьківська плата становить 50 відсотків, а вартість харчування  становить до 35 грн в день на одну дитину. У зв’язку  з впровадженням у закладах освіти системи НАССП було закуплено обладнання для харчоблоку для опорної школи на суму 21 4015,00 грн.

 З  01 вересня 2019 року введено до штату СКЗО  « НСЗШ І-ІІІ ст.№2» 1 ставка посади логопеда,  створено логопедичний кабінет, який має спеціальне обладнання на яке витрачено

  ( 12 400,00 грн).  До корекційних занять долучаються як учні так і вихованці всієї громади.

На території громади діє Цільова программа розвитку культури та спорту, діти шкільного віку є учасниками, призерами та переможцями обласних, загально державних спортивно-патріотичних заходів. Представники пауерліфтингу, які є вихованцями педагогів громади ,перемагали на міжнародних спортивних змаганнях. Для спортивної зали опорного закладу було придбано весь необхідний спортивний інвентар починаючи від футбольних та волейбольних м’ячів до дошки Євмінова  на загальну суму 206 415,00 грн.


    Для закладів освіти за кошти державної субвенції було встановлено мережеве обладнання для більш якісного використання інтернету на суму 112 008,00 грн.


На території Новопавлівської ОТГ , в оперативному управлінні відділу освіти знаходиться відпочинково-оздоровча установа:КЗ  « Сільський  позаміський заклад оздоровлення  та відпочинку « Лілія» Новопавлівської  сільської  ради».

Сесією Новопавлівської сільської ради було прийнято  рішення  про  призупинення літнього оздоровлення  у  комунальному закладі «Сільський позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія» Новопавлівської сільської ради», у зв'язку з тим, що  об’єкт знаходиться у стані консервації та з незавершеним капітальним ремонтом двоповерхової будівлі, а також  з відсутністю системи пожежної сигналізації.  Незважаючи на це було  проведено оздоровчу кампанію в рамках «ЛІТО 2019»  для дітей на базі пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням оздоровлення. У 2019 році повноцінно, цікаво та змістовно  працювало  4 пришкільних  табора.  Із місцевого бюджету на відпочинок було виділено 29 400,00 грн для відпочинкових 14-ти днів  для 68 дітей пільгових категорій. 22 дитини  було оздоровлено  позаміському оздоровчому закладі  « Факел» м. Бердянська. Загалом послугами оздоровлення було охоплено 113 дітей. З них дітей пільгової категорії – 90 осіб, з них: діти з багатодітних сімей – 40 осіб, малозабезпечені-  15 осіб, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування- 5, діти з сімей учасників ООС – 10 осіб, діти-ВПО – 5 осіб,діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 2 особи, обдаровані діти -13 осіб.


У складі апарату виконавчого комітету працює старший інспектор з соціальної роботи, який тісно співпрацює з керівниками навчальних та дошкільних закладів, районною службою у справах дітей, органами правопорядку в районі, управлінням СЗН райдержадміністрації. Здійснює соціальний супровід сімей з дітьми  на території сільської ради та особливої уваги приділяє сім»ям , які  опинилися в сладних життєвих обставинах.

На постійному контролі знаходяться 7 дітей-сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування. За межами ОТГ виховуються діти, які знаходяться  в інтернат них закладах - 4, діти,які знаходяться в будинках сімейного типу – 2. В межах підвідомчої території проживає одна прийомна сім»я, в якій виховується 2 дітей, 46 багатодітні сім»ї                                                                   в яких виховується 164 дитини ( Новопавлівка- 33 сім’ї, Богданівка- 13).

З метою запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики правопорушень серед дітей, вживання ними алкогольних та тютюнових виробів, сільською радою постійно проводиться контроль за  перебуванням малолітніх та неповнолітніх дітей в закладах громадського харчування та  на вулицях села,  як в навчальний час так і час вільний від навчання.

При виконкомі Новопавлівської сільської ради діють постійні комісії – рада опіки та піклування та комісія в справах неповнолітніх.

Орган опіки та піклування при виконкомі Новопавлівської сільської ради утворено та затверджено сесією 23 грудня 2016 року у складі 9 чоловік, раду опіки та піклування очолює в.о. сільського голови Сотник Л.І. У 2019 році було проведено 6 засідань ради опіки та піклування, де було винесено 10 висновків стосовно належного виконання батьківських обов’язків у сім’ях Також висновками ради опіки та піклування винесені рішення про забезпечення соціальним супроводом сімей та надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на подолання складних життєвих обставин сім’ям.

            Службу у справах дітей при виконавчому комітеті Новопавлівської сільської ради зі статусом юридичної особи планується створити  у І кварталі 2020 року. 

          На обліку перебуває 17 дітей,  позбавлених батьківського піклування, які виховується у сім’ях опікунів,  прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, знаходяться на тимчасовому утриманні. Станом на 01 січня 2020 року 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім᾽ї у с. Новопавлівка,  походженням із інших територій, 7 дітей у сім᾽ях опікунів,в т.ч. з  із інших територій, 8 дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються за межами територіальної громади. Справи підопічних дітей ведуться службою у справах дітей районної державної адміністрації, але контроль за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, на території об᾽єднаної територіальної громади у сім᾽ях опікунів та прийомній сім᾽ї здійснюються фахівцем із соціальної роботи щодо їх оздоровлення, проживання, виховання, навчання та використання коштів прийомними батьками та опікунами.       

           17 сімей які потрапили в складні життєві обставини, проживають на території Новопавлівської об᾽єднаної територіальної громади. Станом на 01.01.2020 робота продовжується з 12 такими сім’ями, з 5 сім’ями СЖО роботу завершено у 2019 році.

            При виконкомі створена комісія у справах неповнолітніх 23 грудня 2016 року  у складі 8 чоловік. З метою запобігання дитячої  бездоглядності на території виконкому здійснюються спільні рейдові заходи (адміністрації шкіл, дільничний інспектор  ВП ГУМВС України та фахівець із соціальної роботи) та перевірки умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Батьки попереджалися про відповідальне ставлення до своїх обов’язків.

          В 2019 році засідань комісії у справах неповнолітніх не проводилось через відсутність їх необхідності.

            У виконкомі ведеться облік всіх пільгових категорій дітей до якого вносяться постійні зміни (багатодітні, малозабезпечені, діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС, діти-інваліди, діти з сімей учасників ООС).


Медичне обслуговування населення сільської ради здійснює Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Межівської селищної ради» на базі колишньої Новопавлівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з постійно діючим лікарем сімейної медицини та 2 фельдшерських пункти сіл Антонівське та Богданівки.

На утриманні сільської ради знаходиться 2 сільських будинки культури та 4 сільських бібліотеки. Книжковий фонд бібліотек налічує 28 485 примірників. Клубні та бібліотечні заходи забезпечуються власними силами у співпраці з освітянами, в урочистій  обстановці відзначаються всі загальнодержавні свята та пам»ятні дати. Особлива увага приділяється ветеранам, учасникам бойових дій, АТО, людям похилого віку.

На території громади діє цільова програма розвитку культури яка фінансується з місцевого бюджету.

 

 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Виконком сільської ради здійснює контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, забезпечує державну реєстрацію договорів оренди на не витребувані земельні паї. Сільськогоподарські угіддя громади на 01.01.2019 становлять 18310,3 га, у тому числі рілля - 15086,3 га. У 2019 році додатково до 553 преданих  земельних ділянок здійснено передачу ще 10 земельних ділянок з держваної власності до комунальної власності територіальної громади.

На території громади продовжує свою дію  Програма розвитку земельних відносин на 2020  рік, фінансове забезпечення її заходів  у 2019 здійснювалося  за рахунок коштів сільського бюджету .

На території Новопавлівської сільської ради здійснюють свою діяльність наступні сільськогосподарські формування - ТОВ «Агрофірма «Прогрес», ТОВ «Чугуєво», С(Ф)Г «Кондратюк»,  ТОВ «Фактор», ТОВ «А-Я і К», ТОВ „Перемога”, ПСП „Мрія”, ФГ « Чугуївське» , ФГ «Урожай 2014», ФГ «Живоносне джерело» , ФГ «Бондик» та фізичні особи  підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність вказаного спрямування. При взаємній співпраці з кожним сільськогосподарським керівником вирішуються питання сплати коштів до сільського бюджету за використання землі, прибуткового, фіксованого  податку.

Виконкомом проводиться робота з вжиття   необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій із  залученням в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

Діє Програма благоустрою та поліпшення санітарного стану населених пунктів  Новопавлівської  сільської ради  на 2018-2021 роки, фінансування Програми проводиться з бюджету сільської  ради за рахунок коштів загального та спеціального фондів.

Здійснюється   контроль   за  додержанням  юридичними  та
фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та
виробничими   відходами. Ведеться робота по протидії забур»яненню території обслуговування, облаштуванню громадських кладовищ, меморіалів. На території громади діють затверджені правила благоустрою та  правила утримання домашніх тварин.


 повноваження у сфері соціального захисту населення.

 

На території громади проживають 6 чол. інваліди з трудового каліцтва та інваліди загального захворювання  1 групи –  5 чол., 2 групи - 41 чол., 3 групи - 64 чол., діти-інваліди до 18 років - 13 чол., інваліди війни   - 4  чол., 46 осіб - учасники АТО.

Систематично виконкомом сільської ради вирішуються питання про надання пільг по сплаті за харчування в ДНЗ дітей пільгових категорій.

Спеціалістом по субсидії Новопавлівської сільської ради надається допомога в оформленні документів для отримання субсидії. За 2019 рік до виконавчого комітету звернулося 277 осіб.

          У КЗ: «Новопавлівський територіальний центр  соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Межівського району Дніпропетровської області  працює  14 осіб. Терцентр у своїй структурі має відділення   соціальних послуг вдома  та відділенні адресної натуральної та грошової допомоги.

Постійно проводиться обхід пільгової категорії населення з метою виявлення сімей та одиноких пристарілих громадян, які потребують допомоги чи уваги. Відділенням соціальної допомоги вдома   за   2019 рік   надано 32 452 послуг   98 громадянам   похилого віку з них :  28  чоловік  отримали  платні соціальні послуги  та сплатили за них  39 928 грв. 53 коп.  ( тридцять девять тисяч девятсот двадцять вісім    гривень  53 коп.).

У  відділенні адресної натуральної та грошової допомоги в якому знаходиться  на обліку 375 чоловік працює перукар та робітник з комплексного обслуговування будинків.

  На базі терценту працює  пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації , якими користуються 25 чоловік .На протязі вересня-листопада  2019 року  на території Новопавлівської ОТГ проходила акція «Милосердя»   присвячена  Міжнародному дню інваліда . В ході реалізації  даної акції було придбано 2 милиці з опорою,  2 коляски ,  5  ходунків та передано  в тимчасове користування  людям з обмеженою  руховою активністю. В серпні місяці одна особа похилого віку виявила бажання жити в будинку престарілих, завдяки тісній співпраці Відділу соціального захисту населення Межівської РДА та тер центру було зарезервовано місце в будинку престарілих та направлено  вищевказану особу на проживання.

У 2019 році в рамках дії   Програми   розвитку соціального захисту населення по Новопавлівській сільській територіальній громаді виділялася одноразова матеріальна допомога жителям громади  на проведення операцій та довготривалого лікування внаслідок тяжкого захворювання в сумі 251 тис.грн ( з них кошти обласного бюджету 132 тис.грн), одноразова  матеріальна  допомога на поховання деяким категоріям громадян  21 тис.грн,  матеріальна допомога  громадянам, які постраждали від пожежі або стихійного лиха 7 тис.грн, матеріальна допомога військовозобов’язаним, які приймали участь в АТО 43 500 грн,  компенсація  на  пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Межівському районі військовозобов’язаним, які приймали участь в АТО 40 320 грн , інші соціальні виплати,  надання натуральної та матеріальної підтримки до свят окремим категоріям населення до Дня Перемоги, дня людей похилого віку, дня інваліда, воїнів-інтернаціоналістів , виділення коштів для придбання подарунків для мешканців об’єднаної територіальної громади яким у 2019 році виповниться 90 і більше років  на суму 127 200 гривень.


 

 повноваження в галузі оборонної роботи

 

Виконавчий комітет сільської ради здійснює заходи по сприянню   організації   призову   громадян   на  строкову військову  та  альтернативну  (невійськову)  службу.

За період 2019 року виконавчий комітет забезпечував  доведення інформації  про черговий призов до підприємств, установ та організацій  усіх форм власності, а також до населення. По Новопавлівській сільській раді за  2019 рік   на строковій  службі призвано  5 (Новопавлівка -2, Богданівка -3) осіб. Здійснюється просвітницька та агітаційна роботи щодо служби в лавах ЗСУ.

Проводиться робота з військовозобов’язаними щодо виконання ними правил військового обліку, уточнюються дані в картках первинного обліку, забезпечується співпраця з Межівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

 На статистичному обліку перебуває 41  учасни ки АТО., на обліку по Ноовпавлівському ВОС  військовозобов’язаних 502 чоловіки, з них 10 – офіцерського складу, 80 сержантського складу, рядових – 266, жінок -17, непридатних -84, призовників -45.

У сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб сформований та ведеться реєстр територіальної громади відповідно до закону, за 2019 рік  знято з реєстрації 50 осіб, зареєстровано 46 осіб.

повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

На виконання законодавчих актів України щодо звернень громадян виконкомом здійснюється комплекс заходів для всебічного розгляду звернень громадян як того вимагає діюче законодавство.  Рішення м виконкому від 19 грудня 2018 року затверджений графік особистого, виїзного прийому громадян керівництвом Новопавлівської сільської ради та її виконавчих органів. Двічі на рік на засіданні виконкому  заслуховується інформація про проведені заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В кінці року узагальнюється інформація щодо звернень громадян до органу місцевого самоврядування  та надається звітність до Межівської державної адміністрації. Так  2019 рік  на особистому прийомі посадових осіб місцевого самоврядування було 16 осіб,  письмових звернень громадян які надійшли поштою 12.  Всі звернення були розглянуті  10 з яких вирішено позитивно, 18 надано роз’яснення. Питання переважно були на тему аграрної політики і земельних відносин, охорони здоров’я та комунального господарства.

Виконавчий комітет сільської ради тісно співпрацює з органами поліції , щодо  профілактики  злочинності та правопорушень на території громади. Дільничний інспектор постійно присутній на засіданнях адмінкомісії, засіданнях ради опіки та піклування та комісії у справах неповнолітніх в питаннях  по запобіганню  дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики правопорушень серед дітей, вживання ними алкогольних та тютюнових виробів,  належного виконання батьківських обов’язків.

 У 2019 році відбулося  3 засідання адмінкомісії при виконавчому комітеті, де було розглянуто 4 адмінсправи, відповідно були внесені постанови щодо притягнення до адміністративної відповідальності 4 осіб, та накладені адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму   3 502 грн. Всі кошти були сплачені та надійшли до сільського бюджету. 

Сільська рада згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» надає жителям сільської ради первинну правову допомогу.

 Аналіз роботи виконавчого комітету сільської ради у звітному періоді засвідчує, що основні завдання які передбачені ЗУ " Про місцеве самоврядування в Україні" вирішувались послідовно і результативно. Окремі недоліки в роботі є, але я аналізую їх та намагаюся їх виправляти. Наша сільська рада , виконавчий комітет, депутати   і Я - ми всі працюємо для Вас і стараємося допомогти у вирішенні різних питань . І якщо Вам хтось із працівників не надав відповідь , або невчасно, або недостовірно я прошу вибачення , будемо старатися , щоб такі питання не виникали. З великим задоволенням буду приймати від Вас поради, пропозиції, Ваше бачення у подальшій роботі сільської ради. Вдячна своєму колективу , які завжди стараються підтримати мене у вирішенні різних питань та справ .

         Бажаю Вам усім , пережити цей складний рік і в наших оселях буде мир, злагода і любов , буде мир  у нашій країні , а зло нехай лишається у минулому .

Миру та порозуміння нам усім у Новопавлівській об’єднаній територіальній громаді.


З повагою,    В.о. сільського голови                                                Л.Сотник

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux