Новопавлівська сільська рада
Межівський район Дніпропетровська область
Рішення виконавчого комітету
від 24 вересня 2018р.№ 71
Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради
Опубліковано 25 вересня 2018

У зв»язку із змінами у структурі апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради, керуючись Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, які затверджені наказом Головдержслужби від 29.12.2009 № 406, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»», виконавчий комітет сільської ради,-

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити посадові інструкції працівників виконавчого комітету Новопавлівської  сільської ради, а саме:

1.1. Посадову інструкцію спеціаліста (з економічного розвитку та інвестицій) відділу фінансів (додаток № 1);

1.2. Посадові інструкції спеціаліста (з бухгалтерського обліку) відділу бухгалтерського обліку та звітності (додаток № 2);

1.3. Посадову інструкцію спеціаліста (з публічних закупівель) відділу бухгалтерського обліку та звітності (додаток № 3);

1.4. Посадову інструкцію спеціаліста (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) (додаток № 4).

2. Внести зміни до посадових інструкцій керівників та спеціалістів апарату виконавчого комітету сільської ради в частині їх найменування  з посиланням на код класифікації професії (додаток № 5).

3. Ознайомити працівників апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради з посадовими інструкціями відповідно до посади та довести до відома зміни в посадових інструкціях в частині їх найменування  з посиланням на код класифікації професії.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Кутню В.П.

 

 

ГОЛОВА ВИКОНКОМУ                                                   І. КОНДРАТЮК

с. Новопавлівка

«24» вересня 2018 року

№ 71


Додаток  № 1

        до рішення виконкому  сільської ради

                                                                                                 від 24.09.2018 р № 71

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста (з економічного розвитку та інвестицій) відділу фінансів апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради

(код КП 2419.3)

1.Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність спеціаліста (з економічного розвитку та інвестицій) відділу фінансів апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради.

1.2. Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) відділу фінансів апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) відділу фінансів апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради  призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.

1.4. На посаду спеціаліста (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради призначається особа, яка є громадянином України, має повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр) та володіє державною мовою, без вимог до стажу роботи.

1.5. Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради повинен знати:

- Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші документи з економічної діяльності установи;

- Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з планування та аналізу соціально-економічної діяльності органів місцевого самоврядування;

- Порядок розроблення перспективних і річних планів економічно-фінансової діяльності органів місцевого самоврядування;

- Інвестиційне законодавство;

- Правила користування оргтехнікою;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку установи;

- Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;

1.6. Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради підпорядкований безпосередньо сільському голові та начальнику відділу фінансів. Виконує рішення сільської ради та її виконавчого комітету, службові доручення сільського голови, в межах їх повноважень.

1.7. Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами та вказівками керівництва, які прийняті у межах їх повноважень та цією інструкцією.

2. Завдання та обов’язки спеціаліста (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради

2.1. Приймає участь у аналізі стану і тенденцій економічного і соціального розвитку громади, у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики;

2.2. Бере участь у розробленні проектів місцевих програм та їх реалізації;

2.3. Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, що стосуються економічного і соціального розвитку громади, та подає їх на розгляд сільському голові;

2.4. Сприяє створенню інфраструктури громади, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на її території;

2.5. Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, що потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

2.6. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату на території громади, в тому числі готує і подає до облдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери;

2.7. Бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад;

2.8. Виконує інші службові доручення керівництва.

3. Права 

Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради має право:

3.1. Приймати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним посадових обов’язків.

3.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності ради (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.5. З дозволу голови сільської ради залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього.

3.6. Вимагати від голови сільської ради, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 3.7. На оплату праці, залежно від посади, яку займає, стажу роботи, а також досвіту, обсягу та якості виконання службових завдань.

3.8. На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.9. На здорові, безпечні та належні для високо продуктивної роботи умови праці.

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.11. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

4. Відповідальність

Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради несе відповідальність за:

4.1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.

4.2. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

4.3. Дотримання норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад злочину, несе відповідальність згідно норм законодавства України.

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                        В.КУТНЯ                         

З посадовою інструкцією ознайомлений

Спеціаліст (з економічного розвитку та інвестицій) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради   _________________________

«___»__________ 20__ року

                                                              

Додаток  № 2

        до рішення виконкому  сільської ради

                                                                                                 від 24.09.2018 р № 71

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста (з бухгалтерського обліку) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради (код КП 2419.3)

1.Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність спеціаліста (з бухгалтерського обліку) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради.

1.2. Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.

1.4. На посаду спеціаліста (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради призначається особа, яка є громадянином України,  має повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр) та володіє державною мовою, без вимог до стажу роботи.

1.5. Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради повинен знати:

- Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші документи з питань бухгалтерського обліку та звітності установи;

- Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з бухгалтерського обліку та звітності в органах місцевого самоврядування;

- Засади бюджетного та податкового законодавства;

- Організацію та ведення оперативного і статистичного обліку;

- Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;

- Правила користування оргтехнікою;

- Вимоги адміністративних і внутрішніх документів установи;

- Основи економіки, організації праці, виробництва та управління;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку установи;

- Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

 1.6. Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради підпорядкований безпосередньо сільському голові та головному бухгалтеру. Виконує рішення сільської ради та її виконавчого комітету, службові доручення сільського голови, в межах їх повноважень.

1.7. Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами та вказівками керівництва, які прийняті у межах їх повноважень та цією інструкцією.

2. Завдання та обов’язки спеціаліста (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради

2.1. Здійснює облік необоротних активів, у тому числі нематеріальних активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

2.2. Веде облік та здійснює видачу оборотних активів, у тому числі облік та видачу матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів, активів на відповідальному зберіганні.

2.3.  Здійснює операції, пов`язані з рухом товаро-матеріальних цінностей, нарахування зносу основних засобів, проведення індексації основних засобів.

2.4. Складає меморіальні ордера:  

- з обліку руху необоротних і нематеріальних активів;

- з обліку руху матеріальних цінностей;

 - з обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів;

 - за розрахунками з підзвітними особами;

 - за розрахунками з іншими кредиторами;

- накопичувальну відомість позабалансового рахунку;

 - накопичувальна відомість за касовими операціями.

 2.5. Приймає участь в проведенні інвентаризації активів і зобов`язань, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів установи.

2.6. Забезпечує підготовку даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2.7. Веде облік фактичних видатків в розрізі економічної та функціональної класифікації.

2.8. Складає місячні, квартальні, річні бухгалтерські та податкові звіти.

2.9. Складає звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

2.10. Виконує інші службові доручення керівництва.

3. Права 

Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради має право:

3.1. Приймати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним посадових обов’язків.

3.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності ради (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.5. З дозволу голови сільської ради залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього.

3.6. Вимагати від голови сільської ради, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 3.7. На оплату праці, залежно від посади, яку займає, стажу роботи, а також досвіту, обсягу та якості виконання службових завдань.

3.8. На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.9. На здорові, безпечні та належні для високо-продуктивної роботи умови праці.

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.11. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

4. Відповідальність

Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради несе відповідальність за:

4.1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.

4.2. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

4.3. Дотримання норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад злочину, ознаки корупційного правопорушення, несе відповідальність згідно норм законодавства України.

СЕКРЕТАР РАДИ                                                            В.КУТНЯ                         

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

Спеціаліст (з бухгалтерського обліку) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради   _________________________

«___»__________ 20__ року

Додаток  № 3

        до рішення виконкому  сільської ради

                                                                                                 від 24.09.2018 р № 71

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста (з публічних закупівель) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради (код КП 2419.3)

1.Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність спеціаліста (з публічних закупівель) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради.

1.2. Спеціаліст (з публічних закупівель) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Спеціаліст (з публічних закупівель) відділу бухгалтерського обліку та звітності  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.

1.4. На посаду спеціаліста (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради призначається особа, яка є громадянином України,  має повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр або бакалавр) та володіє державною мовою, без вимог до стажу роботи.

1.5. Спеціаліст (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради повинен знати:

- Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші документи з питань публічних закупівель;

- Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з публічних закупівель в органах місцевого самоврядування;

- Організацію та ведення оперативного і статистичного обліку;

- Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;

- Правила користування оргтехнікою;

- Вимоги адміністративних і внутрішніх документів установи;

- Основи економіки, організації праці, виробництва та управління;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку установи;

- Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

 1.6. Спеціаліст  (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради підпорядкований безпосередньо сільському голові та головному бухгалтеру. Виконує рішення сільської ради та її виконавчого комітету, службові доручення сільського голови, в межах їх повноважень.

1.7. Спеціаліст (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами та вказівками керівництва, які прийняті у межах їх повноважень та цією інструкцією.

2. Завдання та обов’язки спеціаліста (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради

Координує в межах компетенції органів місцевого самоврядування на території громади реалізацію державної, регіональної і місцевої політики у сфері розвитку інфраструктури та публічних закупівель.

Сприяє   впровадженню проектів, спрямованих на покращення та розвиток інфраструктури громади, розвитку та функціонуванню державно-приватного партнерства у пріоритетних  для громади сферах життєдіяльності.

Організовує проведення процедур здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі», забезпечує зв’язок з учасниками торгів. Приймає участь у підготовці проектів договорів з учасниками-переможцями торгів, у підготовці матеріалів для вирішення спірних питань щодо процедури проведення торгів та документації торгів.

Готує та забезпечує внесення у терміни, визначені законодавством, проекту зведеного річного плану закупівель на бюджетний рік відповідно до кошторисів розпорядників коштів бюджету громади. У разі потреби підготовка проектів щодо змін та доповнень до річного плану  закупівель протягом бюджетного року.

Підготовка та оприлюднення текстів документів, які визначені чинним законодавством у сфері публічних закупівель на веб-порталі уповноваженого органу.

Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про публічні закупівлі.

 Виконує інші службові доручення керівництва.

3. Права 

Спеціаліст (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради має право:

3.1. Приймати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним посадових обов’язків.

3.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності ради (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.5. З дозволу голови сільської ради залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього.

3.6. Вимагати від голови сільської ради, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 3.7. На оплату праці, залежно від посади, яку займає, стажу роботи, а також досвіту, обсягу та якості виконання службових завдань.

3.8. На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.9. На здорові, безпечні та належні для високо-продуктивної роботи умови праці.

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.11. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

4. Відповідальність

Спеціаліст (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради несе відповідальність за:

4.1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.

4.2. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

4.3. Дотримання норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад злочину, несе відповідальність згідно норм законодавства України.

 

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                        В.КУТНЯ                         

З посадовою інструкцією ознайомлений

Спеціаліст (з публічних закупівель) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради   _________________________

«___»__________ 20__ року

Додаток  № 4

        до рішення виконкому  сільської ради

                                                                                                 від 24.09.2018 р № 71

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста (з питань
цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи)
 апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради (код КП 2419.3)

 

 • 1.Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність спеціаліста (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради.

1.2. Спеціаліст (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи)  апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Спеціаліст (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.

1.4. На посаду спеціаліста (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради призначається особа, яка є громадянином України,  з вищою освітою відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи, пов’язаною з мобілізаційною підготовкою та (або) особа зі стажем роботи в цьому напрямку не менше трьох років та володіє державною мовою.

1.5. Спеціаліст (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної робот) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради повинен знати:

- Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші документи з питань з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної робот;

- Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з  питань організації цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної робот в органах місцевого самоврядування;

 • - Організацію та ведення оперативного і статистичного обліку;
 • - Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;

- Правила користування оргтехнікою;

- Вимоги адміністративних і внутрішніх документів установи;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку установи;

- Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

            1.6. Спеціаліст  (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради підпорядкований безпосередньо сільському голові, секретарю сільської ради, підзвітний районному військовому комісаріату та  іншим державним установам, що безпосередньо діють з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи. Виконує рішення сільської ради та її виконавчого комітету, службові доручення сільського голови, в межах їх повноважень.

1.7. Спеціаліст (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військову службу та військовий обов’язок», постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами та вказівками керівництва, які прийняті у межах їх повноважень, цією інструкцією та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють здійснення заходів щодо реалізації державних програм проведення мобілізаційних заходів у державі.

                          2. Завдання та обов’язки спеціаліста (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи)

            2.1. Спеціаліст забезпечує роботу з ведення мобілізаційного діловодства, організовує виконання інших завдань з питань мобілізаційної підготовки;

           2.2. Здійснює облік військовозобов’язаних та організаційні заходи щодо їх призову до лав збройних сил України;

           2.3.Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території сільської ради;

           2.4.Готує інформацію, доповіді на засіданнях виконкому, сільської ради, відповіді на листи та звернення інших установ.

          2.5.Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення населення;

          2.6. Оповіщає населення у разі виникнення надзвичайної ситуації та про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

          2.7. Сприяє під час проведенню робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

          2.8. Виконує інші доручення сільського голови та секретаря сільської ради.

3. Права 

3.1 Спеціаліст має право:

- одержувати в установленому порядку від інших підприємств, установ та організацій інформацію, документи необхідні для роботи;

- за дорученням голови сільської ради, секретаря сільської ради представляти  в інших управлінських структурах, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що відносяться до компетенції його напрямку роботи;

3.2. На повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та громадян;

3.3. На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, якості, досвіду та стажу роботи;

3.4. На просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці;

3.5. На соціальний та правовий захист;

3.7. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

4. Відповідальність

Спеціаліст (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради несе відповідальність за:

4.1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.

4.2. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

4.3. Дотримання норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад злочину, несе відповідальність згідно норм законодавства України.

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                        В.КУТНЯ                         

З посадовою інструкцією ознайомлений

Спеціаліст (з питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи) апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради   _________________________

«___»__________ 20__ року

Додаток  № 5

        до рішення виконкому  сільської ради

                                                                                                 від 24.09.2018 р № 71

       ЗМІНИ

до посадових інструкцій керівників та спеціалістів апарату виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради в частині їх найменування  з посиланням на код класифікації професії (зазначається в заголовку посадової інструкції після найменування посади) за Класифікатором професій

№ п/п
Найменування посади
кількість шт. одиниць
  
Сільський голова
1  -  1143.5

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів  
1  -  1143.5

Секретар  ради
1  -  1143.5

Староста
1  -  1229.3

Відділ фінансів 

1.
Начальник відділу
1  -  1229.3
2.
Спеціаліст (з економічних питань)
1  -  2419.3
3.
Спеціаліст                   (з економічного розвитку та інвестицій)
1  -  2419.3

Відділ  бухгалтерського обліку та звітності 

1.
Начальник відділу - головний бухгалтер
1  -  1229.3
2.
Спеціаліст                                      (з бухгалтерського обліку)
2  -  2419.3
3.
Спеціаліст                                      (з публічних закупівель)
1  -  2419.3
4.
Касир
1  -  4211

Відділ  з питань  земельних відносин 

1.
Начальник відділу
1  -  1229.3
2.
Спеціаліст І категорії (з земельних питань)
2  -  2419.3
3.
Спеціаліст  (з земельних питань)          
1  -  2419.3
4.
Касир
1  -  4211
1.
Спеціаліст  І категорії (з питань надання субсидій)
1  -  2419.3
2
Спеціаліст (з питань державної реєстрації)
1  -  2419.3
3.
Спеціаліст            (з  питань цивільного захисту населення, військового обліку та мобілізаційної роботи)
1  -  2419.3
4.
Старший інспектор                              (з соціальної роботи)
1  -  3449 
5.
Діловод
1  -  4144
6.
Завідувач господарства
1  -  1239
1.
Водій службового автотранспорту 
2  -  8322.2
2.
Прибиральник службових приміщень                                                  
1  -  9132
      3.
Опалювач                                 
1  -  9141

КЗ «Новопавлівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

1.
Директор центру
1210.1  
2.
Соціальний робітник
5133
СКЗК «Новопавлівська бібліотека № 1», СКЗК «Новопавлівська бібліотека № 2», СКЗК «Антонівська бібліотека», СКЗК «Богданівська бібліотека»
1.
Директор бібліотеки
1237.2
СКЗК «Новопавлівський будинок культури», СКЗК «Богданівський будинок культури»
1.
Директор будинку культури
1210.1  
2.
Керівник художній
2455.2
3.
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
3474
4.
Прибиральник службових приміщень                                                 
9132
5.    
Опалювач                                
9141

 

СЕКРЕТАР     РАДИ                                                             В.КУТНЯ 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux