УКРАЇНА

НОВОПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МЕЖІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Про встановлення ставок туристичного збору

на території  Новопавлівської   сільської  ради 


              Відповідно до ст.10, ст. 268 Податкового кодексу України, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою обчислення і сплати туристичного збору,  Новопавлівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Положення про туристичний збір на території Новопавлівської  сільської ради (додаток 1).

          2. Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про туристичний збір на території Новопавлівської  сільської ради, у розмірі 0,4 відсотка – для внутрішнього туризму та 1 відсоток для в’їзного туризму  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 • 3. Оприлюднити дане рішення  на офіційному веб-сайті  Новопавлівської  сільської ради в мережі Інтернет.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ  фінансів виконавчого комітету  Новопавлівської  сільської ради.        

         5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.


В.О. СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ                           Л.СОТНИКс. Новопавлівка

25 червня   2020 року

№ 1926-59/VII

                                                                                                    


Додаток 1 до рішення сільської ради № 1926-59/VII  від

25 червня   2020 року


                                                                    

 

Положення про встановлення ставок туристичного збору 

на території Новопавлівської  сільської ради 


1. Загальні положення

          1.1.  Положення про туристичний збір на території Новопавлівської  сільської ради (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року  № 2628-VIII, Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території сільської ради.

          Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Новопавлівської  сільської ради.

          1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

    В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

          1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до сільського  бюджету Новопавлівської сільської ради.

2. Платники збору

          2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення.

          2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

          а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Новопавлівської  сільської ради;

          б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

          в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

          г) ветерани війни;

          ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

          д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

3. Ставка збору

          3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,4 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. База справляння збору

          4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

          5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

          а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

          б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

          5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

          а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;

          б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

          в) юридичними особами, які уповноважуються Новопавлівською  сільською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

          Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Новопавлівської  сільської ради.

6. Особливості справляння збору

          6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Новопавлівської  сільської ради.

          За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

          6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Новопавлівської  сільської ради.

          6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

7. Порядок сплати збору

          7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Новопавлівської  сільської ради.

          Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

          7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Податковий обов’язок

          8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

          8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

          8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

          8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

          8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює відповідний  орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику за місцезнаходженням податкового  агента

     

 


    В.О. СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ                           Л.СОТНИКНовопавлівська сільська рада
Межівський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 25 червня 2020р.№ № 1926-59/VII
Про встановлення ставок туристичного збору на території Новопавлівської сільської ради
Опубліковано 30 червня 2020

 

                                               

УКРАЇНА

НОВОПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МЕЖІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

Про встановлення ставок туристичного збору

на території  Новопавлівської   сільської  ради 


              Відповідно до ст.10, ст. 268 Податкового кодексу України, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою обчислення і сплати туристичного збору,  Новопавлівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Положення про туристичний збір на території Новопавлівської  сільської ради (додаток 1).

          2. Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про туристичний збір на території Новопавлівської  сільської ради, у розмірі 0,4 відсотка – для внутрішнього туризму та 1 відсоток для в’їзного туризму  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 • 3. Оприлюднити дане рішення  на офіційному веб-сайті  Новопавлівської  сільської ради в мережі Інтернет.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ  фінансів виконавчого комітету  Новопавлівської  сільської ради.        

         5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.


В.О. СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ                           Л.СОТНИКс. Новопавлівка

25 червня   2020 року

№ 1926-59/VII

                                                                                                    


Додаток 1 до рішення сільської ради № 1926-59/VII  від

25 червня   2020 року


                                                                    

 

Положення про встановлення ставок туристичного збору 

на території Новопавлівської  сільської ради 


1. Загальні положення

          1.1.  Положення про туристичний збір на території Новопавлівської  сільської ради (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року  № 2628-VIII, Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території сільської ради.

          Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Новопавлівської  сільської ради.

          1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

    В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

          1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до сільського  бюджету Новопавлівської сільської ради.

2. Платники збору

          2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення.

          2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

          а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Новопавлівської  сільської ради;

          б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

          в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

          г) ветерани війни;

          ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

          д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

3. Ставка збору

          3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,4 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. База справляння збору

          4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

          5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

          а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

          б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

          5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

          а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;

          б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

          в) юридичними особами, які уповноважуються Новопавлівською  сільською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

          Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Новопавлівської  сільської ради.

6. Особливості справляння збору

          6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Новопавлівської  сільської ради.

          За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

          6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Новопавлівської  сільської ради.

          6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

7. Порядок сплати збору

          7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Новопавлівської  сільської ради.

          Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

          7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Податковий обов’язок

          8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

          8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

          8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

          8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

          8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює відповідний  орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику за місцезнаходженням податкового  агента

     

 


    В.О. СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ                           Л.СОТНИК


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux